ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Víg Műhely Lakberendezési Kft. (székhely: 1077 Budapest, Király utca 93., cégjegyzékszám: 01-09-207250, adószám: 22669986-2-42., a továbbiakban: „Eladó”) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásároló (a továbbiakban: „Vásárló”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Eladó és Vásárló a továbbiakban együttesen: „Felek”).


I. Az ÁSZF hatálya


A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a http://aranyfotel.hu/webshop/ weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus vásárlási felületen (a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül történik.

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A Webáruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik. A „Rendelés megerősítése” ikonra kattintva a Vásárló elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja.  


A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap Vásárló általi valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Rendelés megerősítése” ikonra kattintással jön létre. A Felek között ily módon - magyar nyelven - létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, így a későbbiekben papír alapon sem lesz hozzáférhető. 


Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a http://aranyfotel.hu/webshop címen az ÁSZF menüpont alatt.


Jelen ÁSZF 2017.03.01 napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani jelen ÁSZF-et. A módosításokat az Eladó azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a Weboldalon közzéteszi. 


II. A Webáruház használata


Webáruházunk felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára, a menüpontok segítségével könnyedén navigálhatnak a vásárlók a Webáruházban. 


A megrendelés leadásának feltétele a Webáruházban történő regisztráció, mely a „Fiókom -Regisztráció” menüpont alatt érhető el. Előzetes regisztráció hiányában, a megrendelés elküldése előtt a Vásárlónak a pontos adatok megadásával ki kell töltenie regisztrációs űrlapot. Az Eladó nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves számla kiállításért és szállításért.


A Vásárló köteles az általa a regisztráció során megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Eladó felelősséget nem vállal. A Vásárló e-mail címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Webáruház üzemeltetője technikai jellegű üzenetet küldjön számára. A regisztrált adatokat az Webáruház üzemeltetője a Vásárló kérelmére törli a rendszerből. A törlési kérelmet a Vásárló a webshop@aranyfotel.hu e-mail címre megküldött e-mail üzenettel jelentheti be. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a Vásárló e-mailben megerősíti, annak elkerülése érdekében, hogy a Vásárlón kívül más személy kerüljön törlésre a regisztrációs adatbázisból.


A sikeres regisztrációról a Webáruház visszaigazolást küld a Vásárlónak a regisztráció során megadott e-mail címére. A sikeres regisztrációt követően a Vásárló a „Fiókom - Belépés webáruházba” menüpont alatt felhasználó nevének és jelszavának megadásával léphet be a Webáruházba. Ha sikeres a belépés, akkor megjelenik a „Kilépés” ikon, melynek segítségével a Vásárló elhagyhatja a Webáruházat, illetve megjelenik egy „Fiókom – Fiók beállítások - Belépési adatok modositása " menüpont is, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.


Ha a regisztrált Vásárló elfelejtette jelszavát, „Elfelejtett jelszó” ikonra kattintva igényelhet új ideiglenes jelszót. Az új ideiglenes jelszót az Eladó a Vásárló regisztrált e-mail címére küldi meg. 


A Vásárló a Webáruházban található termékek között a „ A Főoldalon található: bútor, bútorszövet" menüpont segítségével böngészhet. Először a Webáruházban található kategóriák láthatóak. Ha olyan kategóriába lép a Vásárló, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekinthető a termékek neve, ára, képe. A „Kosár” jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti a Vásárló. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni.


Ha a Vásárló bővebb információt szeretne kapni egy termékről, akkor a termék képére vagy nevére kattintva teheti ezt meg. Ekkor a „Termék részletek" oldalra jut el. A Webáruházban megjelenített termék árak bruttó árak, az ÁFA összegét is tartalmazzák. A termékek ára azonban nem tartalmazza a szállítási költséget.


A Webáruházban lehetősége van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. Összetett keresés a „Részletes keresés" menüpont alatt érhető el, majd itt a kereső szó mellett megadható, hogy a Vásárló melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés eredményeképpen a termékek ugyanúgy jelennek meg, mint a „bútor, bútorszövet " menüpont esetén. Ugyanúgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.


A „Kapcsolat" menüpont alatt található a Webáruházat érintő minden fontosabb információ, mint pl. az áruház elérhetőségei, a szállítási és fizetési lehetőségek, illetve e-mail írására alkalmas felület a Webáruház üzemeltetőjének.

 

A kosár tartalma a „Kosár" ikonra klikkelve is ellenőrizhető. Itt módosítható a kosárba tett termékek mennyisége, illetve törölhető az adott tétel. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is a "Kosár" ikonra kattintva majd a „ piros X-re” kattintva törölhető a kívánt termék.


A Vásárló a megrendelését a „kosár majd a fizetés" ikonra kattintva juttatja el az Eladónak a Webáruházon keresztül. A Vásárló a „ fizetés ” ikonra kattintva jut el a „Fizetési és Szállítási módok" oldalra, ahol kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. A Webáruházban részszállításra nincs lehetőség. A Vásárló az alábbi szállítási módok közül választhat: Személyes átvétel üzletünkben vagy házhozszállítás. A Vásárló az alábbi fizetési módok közül választhat: szállításkor történő készpénzes fizetés vagy az üzletünkben készpénzben.


A folytatáshoz a „Tovább" ikont kell megnyomni. Ekkor megjelenik a megrendelés összes adata, ideértve a megrendelt terméket, a megrendelt termék bruttó árát, a szállítás költségét, a megrendelés végösszegét és a szállítás határidejét, valamint a Vásárló számlázási és szállítási címét. A Vásárló a megrendelés adatait ellenőrizheti és a megrendelés adatainak esetleges hibáit kijavíthatja. Ezt követően a Vásárló a „Rendelés megerősítése" ikon megnyomásával véglegesítheti a megrendelését.

 

Webshopunkban és üzletünkben nincsen lehetőség bankkártyával fizetni.


A Vásárló a megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a „Fiókom" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja a Webáruházban leadott összes eddigi megrendelésének a számát és összegét. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait is. 


Az Eladó a Vásárló megrendelését, mint szerződési jognyilatkozatot haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja a Vásárló Webáruházban regisztrált e-mail címére küldött elektronikus üzenet útján. A Vásárló szerződési nyilatkozata a visszaigazolás megküldésével válik hatályossá. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha az Eladó visszaigazolását a megrendeléstől számított 2 munkanapon belül nem küldi meg a Vásárlónak.


III. Az elállás joga

Megrendelése során a Vásárló élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Webáruházon keresztül történő vásárlás esetén a Vásárló a szerződéstől a szerződés létrejöttétől (jelen ÁSZF I. pont. 2. bek.) az áru átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat. A Vásárló az elállás jogát az említett határidőn belül az Eladónak postán, telefaxon vagy e-mailen elküldött levél útján gyakorolhatja az alábbi címeken: postai úton 1077 Budapest, Király utca 93., telefaxon: +36-1-321-65-72 , e-mailen: webshop@aranyfotel.hu .  A Vásárló a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának Eladó részére való megküldését követő 14 napon belül köteles az Eladó 1077 Budapest, Király utca 93. sz. alatti címére visszaküldeni. A Vásárló elállása esetén a Vásárló viseli termék visszaküldésével kapcsolatban felmerült összes költséget. Amennyiben a terméket az Eladó fuvarozó cég útján szállítja ki, az Eladó saját költségén fuvarozza vissza azt a terméket, amely jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

A Vásárló elállása esetén az Eladó köteles a Vásárló által ellenszolgáltatásként kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a vételár és a szállítási költség összegét, amíg a Vásárló a terméket részére vissza nem küldte vagy a termék visszaküldését, kétséget kizáróan nem igazolta. Az Eladó a vételár és a szállítási költség összegét a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal egyező módon téríti meg a Vásárlónak. Az Eladó a Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 

A Vásárló a terméket eredeti állapotban és csomagolásban, hiánytalan mennyiségi és minőségi állapotban köteles az Eladónak visszaküldeni. A Vásárló elállása esetén az Eladó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését. 

IV. Szavatosság

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben, a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben és a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.


1. Jótállás


Az Eladó a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jótállást vállal az általa értékesített tartós használati cikkekre, így a 10.000,- Ft (tízezer forint) vételárat meghaladó bel-és kültéri bútorokra. Az Eladó ezen termékek megküldésével együtt az adott termékre vonatkozó jótállási jegyet is megküldi a Vásárló részére. A jótállás alapján az Eladó köteles helyt állni a hibás teljesítésért, kivéve, ha kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a hiba a teljesítést, azaz a termék Vásárló általi átvételét követően keletkezett. A Vásárló jótállási igényét kizárólag a jótállási jegy birtokában, a termék átvételétől számított 1 (egy) éves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti. A Vásárló jótállási igényét az Eladónak postán, telefaxon vagy e-mailen elküldött, a jótállási jegy másolatát is tartalmazó levél útján érvényesítheti az alábbi címeken: postai úton 1077 Budapest, Király utca 93., telefaxon: +36-1-321-65-72 , e-mailen: webshop@aranyfotel.hu .  

Az Eladó a jótállási igényt haladéktalanul, de legkésőbb a jótállási igény bejelentését követő 5 (öt) munkanapon belül kivizsgálja és annak eredményéről jegyzőkönyv megküldésével tájékoztatja a Vásárlót. 

Jótállási igény érvényesítése esetén a Vásárló köteles megjelölni a hibás teljesítés orvoslásának általa választott módját, így kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte a Vásárló, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.


2. Kellékszavatosság


A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.


A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül az Eladóval közölni. A szerződés teljesítésétől, azaz a termék átvételétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl a Vásárló kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év. A Vásárló kellékszavatossági igényét az Eladónak postán, telefaxon vagy e-mailen elküldött, levél útján jelentheti be az alábbi címeken: postai úton 1077 Budapest, Király utca 93.,e-mailen: aranyfotel@webshop.hu   

Az Eladó a kellékszavatossági igényt haladéktalanul, de legkésőbb a kellékszavatossági igény bejelentését követő 5 (öt) munkanapon belül kivizsgálja és annak eredményéről jegyzőkönyv megküldésével tájékoztatja a Vásárlót. 

Kellékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárló köteles megjelölni a hibás teljesítés orvoslásának általa választott módját, így kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte a Vásárló, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.


3. Termékszavatosság


A termékek hibája esetén a Vásárló - választása szerint – a IV/1. és IV/2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül a gyártóval közölni. Termékszavatossági igényét a Vásárló a terméknek a gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.


Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.


A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a Vásárló a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


V. Panaszkezelés


Az Eladó tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy az általa végzett kereskedelmi tevékenységre magatartási kódex nem vonatkozik, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

Az Eladó tevékenységével, magatartásával vagy mulasztásával kapcsolatos panaszát az alábbi elérhetőségeken teheti meg:


E-mail cím: webshop@aranyfotel.hu

Telefon: +36-1-321-65-72Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:


Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefonszám: 06 (1) 488 21 31

Fax szám: 06 (1) 488 21 86

Honlap: bekeltet.hu


VI. Adatvédelmi nyilatkozat

1. Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: „Nyilatkozat”) tartalmazza a Webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében a Weboldalon végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. 

A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a Webáruház oldalán. A Webáruház üzemeltetője, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Szolgáltató”) fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. A Szolgáltató elkötelezett a Webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

2. A Szolgáltató adatai


A Szolgáltató neve: Vig Műhely Kft.

A Szolgáltató székhelye: 1077 BUDAPEST, KIRÁLY U.93.

Levelezési cím: 1077 BUDAPEST, IZABELLA U. 37.

Képviselő/Webáruház vezető:  Mihály Péter

Cégjegyzékszáma: 13-09-137283

Adószáma: 22669986-2-42

Az Adatkezelő nyilvántartási száma: NAIH-114054/2017 

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:  webshop@aranyfotel.hu

Telefonszáma: +36-1-321-65-72


3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama


A Szolgáltató az adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján végzi.


A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok helyességéért kizárólag az adatot átadó Vásárló felel. A Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet megadta.


A Webáruházban történő vásárlás feltétele a regisztráció. A regisztráció során a Vásárló következő adatokat adja meg a Szolgáltató részére:


A „Regisztráció” és „Fiókom” „Személyes” menüpont alatt: név, e-mail cím, telefonszám.


A „Számlázási Adatok” menüpont alatt: irányítószám, város, utcanév, házszám, ország, megye


Ezeket az adatokat a Vásárló és a megrendelések azonosítása, valamint a megrendelések házhozszállítása céljából kezeli a Szolgáltató. Az e-mail megadása szükséges továbbá a megrendelések visszaigazolásához és egyéb kapcsolattartásra is. A Vásárló ezen felül megadhat a szállítási címtől eltérő számlázási adatokat is. Ezen adatok a kiszállításhoz és számlázáshoz, valamint a kapcsolattartáshoz szükségesek.


A belépéshez a jelszót a rendszer generálja, és e-mailben küldi meg. A jelszó és a megadott személyes adatok a Webáruházba történő belépés után a „Fiókom” menüpont alatt módosíthatóak. 


Az adatokat kérelemre, illetve öt év inaktivitás után törli a Szolgáltató a rendszeréből. Ezen rendelkezések nem érintik a Szolgáltató jogszabályon (pl. számviteli jogszabályon) alapuló meghatározott megőrzési kötelezettségének teljesítését, valamint a Webáruházba történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. A megadott adatok törlését az […] e-mail címen kérheti a Vásárló. Az adatok törlésére a kérelem Szolgáltatóhoz való beérkezését követő 5 munkanapon belül kerül sor. 
4. Cookie használata


Weboldalunkon cookie-kat(sütiket) használunk, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A cookie egyedi szöveges információs fájl, ami a webhely megnyitáskor kerül a számítógépre. A cookie funkciója: információt gyüjtenek, megjegyzik a látógató egyéni beaállításait ez különösen hasznos pl: online vásárláskor mert megkönnyitik a weboldal használatát a felhasználó számára.5. Adatkezelési alapelvek

A Szolgáltató számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket a Szolgáltató saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. A Szolgáltató adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. 

Adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A Webáruházban adatkezelést a Szolgáltató végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a Vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A Webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze.

Harmadik országba (külföldre) a Szolgáltató felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket a Szolgáltató korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. 

A Webáruház oldalán a Szolgáltató különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról.

A Webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a Webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. 

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján a Szolgáltató köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. 

A Szolgáltató az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül megválaszolja. A Webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. A Szolgáltató nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak a Szolgáltató által működtetett Webáruházra vonatkozik.

6. A Webáruház látogatóinak technikai jellegű adatainak rögzítése

A honlap látogatása során az webáruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval a Szolgáltató nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

7. Hírlevél igénylés

A Webáruházban a regisztrációkor igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor kérem küldjön emailt a webshop@aranyfotel.hu email címre az alábbi adatokkal: név, email cím ahová a hírlevelet kéri 8. Vélemény írása


Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a Vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékekkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül.


9. Jogorvoslat

Ha a Vásárló úgy érzi, hogy a Szolgáltató megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 112. törvény szerinti jogokat érvényesítheti, ennek során hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadás hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulhat.